Kontakt

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych Pro Persona
ul. Armii Krajowej 9/328
28-300 Jędrzejów
Telefon
+48 881 706 203
E-mail
talent@teatrpiosenki.pro-persona.pl